Western pancake fish sauce in Vietnamese cuisine

Banh xeo in Vietnamese cuisine is an easy-to-make dish, loved by many people, in which the accompanying dipping sauce in Vietnamese cuisine is a special condiment that almost determines the quality of the dish.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện cho tôi Chat Zalo Chat WhatApp
Gọi ngay Zalo WhatApp