Phan Si Pang

Phan Si Pang is a ward located in the center of SaPa VietNam, Vietnam. The ward has an area of 10.57 km², population in 2018 is 5,195 people, population density reaches 491 people/km². Phan Si Pang ward is divided into 5 residential groups numbered from 1 to 5 .

Phan Si Pang ward was established on January 1, 2020 on the basis of adjusting 9.69 km² of natural area, 4,995 people of SaPa VietNam and 0.88 km² of natural area, 200 people of San Sa Ho commune

Mục nhập này đã được đăng trong News. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện cho tôi Chat Zalo Chat WhatApp
Gọi ngay Zalo WhatApp