O Quy Ho

O Quy Ho is a ward of Sapa Vietnam. O Quy Ho ward is located in the western part of Sapa Vietnam. Ward has an area of 15.19 km², population in 2018 is 5,033 people, population density reaches 331 people/km². O Quy Ho ward is divided into 3 residential groups: 1, 2, 3.

O Quy Ho ward was established on January 1, 2020 on the basis of adjusting 7.41 km of natural area, 4,279 people of Sapa Vietnam and 7.78 km² of natural area, 754 people of San Sa Ho commune.

Mục nhập này đã được đăng trong News. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện cho tôi Chat Zalo Chat WhatApp
Gọi ngay Zalo WhatApp