Long Khanh rambutan in Vietnamese cuisine

Rambutan trees are grown in many localities in the Southeast region, but due to the fertile soil, Long Khanh rambutan in Vietnamese cuisine is famous for its aromatic, sweet and crunchy flavor compared to other lands

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện cho tôi Chat Zalo Chat WhatApp
Gọi ngay Zalo WhatApp