Hemp leaves cakes in Vietnamese cuisine

Hemp leaves cakes in Vietnamese cuisine is a traditional cake of Binh Dinh people. Cakes in Vietnamese cuisine are often used to play, eat on holidays, weddings, anniversaries, and used as gifts for relatives and friends.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện cho tôi Chat Zalo Chat WhatApp
Gọi ngay Zalo WhatApp