Duc fish salad in Vietnamese cuisine

Duc fish salad in Vietnamese cuisine is known as a unique specialty dish in the coastal area of Loc Ha, Ha Tinh. The Duc fish used to mix the salad in Vietnamese cuisine has attractive sparkling silver scales, firm, fragrant and super-sweet flesh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện cho tôi Chat Zalo Chat WhatApp
Gọi ngay Zalo WhatApp