Coconut rice in Vietnamese cuisine

if lam rice is cooked in bamboo tubes, burned directly on the fire, when enjoying the black burnt layer outside, coconut rice in Vietnamese cuisine is cooked with coconut water, steamed in coconut in Vietnamese cuisine, so the aroma and sweetness are condensed in each dish rice grain

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện cho tôi Chat Zalo Chat WhatApp
Gọi ngay Zalo WhatApp