Cau May

Cau May is a ward in Sa Pa Viet Nam, Lao Cai province. The ward has an area of 6.51 km², the population in 2018 is 5,649 people, the population density reaches 868 people/km². Cau May is the name of the famous hanging bridge spanning Muong Hoa stream at Giang Ta Chai village, in present day Ta Van commune. The name of the bridge was later given to a street in the center of Sa Pa Viet Nam and is now named ward.

Cau May Ward was established on January 1, 2020 on the basis of adjusting 1.59 km² of natural area, 3,578 people of Sa Pa Viet Nam; 4.90 km² of natural area, 1,906 people of Lao Chai commune and 0.02 km² of natural area, 165 people of San Sa Ho commune.

Mục nhập này đã được đăng trong News. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện cho tôi Chat Zalo Chat WhatApp
Gọi ngay Zalo WhatApp