Canarium sticky rice in Vietnamese cuisine

Canarium sticky rice in Vietnamese cuisine with pink and purple color is stretchy, the aroma radiates passionately, mixing the fatty taste from black fillings, dotted with sesame salt, causing memories for many people every autumn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện cho tôi Chat Zalo Chat WhatApp
Gọi ngay Zalo WhatApp