Ca Mau dried shrimp in Vietnamese cuisine

Ca Mau dried shrimp in Vietnamese cuisine is famous for its richness and freshness, which is a familiar gift not to be missed when arriving in the southernmost land of the country. Referring to this fresh specialty in Vietnamese cuisine is also referring to Rach Goc dried shrimp, where the brand name of the specialty gift of Ca Mau dried shrimp originates.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện cho tôi Chat Zalo Chat WhatApp
Gọi ngay Zalo WhatApp