Bream salad in Vietnamese cuisine

Bream salad in Vietnamese cuisine is a typical rustic dish that is often made to invite distinguished guests when coming to Bac Giang to play. This dish has this unique flavor in Vietnamese cuisine that makes anyone who eats it and remembers it forever.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện cho tôi Chat Zalo Chat WhatApp
Gọi ngay Zalo WhatApp